OBRAZKI ZE ŚLĄSKA I (PICTURES FROM SILESIA I)

Akwarele ze Śląska. (Watercolours from SIlesia)

Marzec na polach przed Mikołowem
A march on the fields of Mikołów
Kolekcja rzeczy zapomnianych
The collection of forgotten things
Dachowce z Bogucic
Roofcats from Bogucice
Elegia o dawnym Ślasku
An elegy about old Silesia
Rynek w Mikołowie
A marketsquare in Mikołów
Zima w Nakle Śląskim
A winter in silesian Naklo
Poranek w Gliwicach
A morning in Gliwice
Sen hrabiego Bellestrema
A dream of count Bellestrem
Melodia o śląskich synagogach
A medley about silesian synagogues.

You may also like

BARCELONA
2016
NIKISZOWIEC
2015
INDIALUCIA
2014
BIESZCZADZKIE ANIOŁY (ANGELS FROM BIESZCZADY MOUNTAINS)
2016
AEROTRAMY (AIRTAMS)
2016
OBRAZKI Z CZARNEGO OGRODU
2016
RANDKA Z POPKULTURĄ (A DATE WITH POP CULTURE)
2016
ŚLĄZACY (PEOPLE FROM SILESIA)
2015
OBRAZKI ZE ŚLĄSKA III (PICTURES FROM SILESIA III)
2015
GWIEZDNE WOJNY PO ŚLĄSKU (SILESIAN STAR WARS)
2015
Back to Top