OBRAZKI ZE ŚLĄSKA I (PICTURES FROM SILESIA I)

Akwarele ze Śląska. (Watercolours from SIlesia)

Marzec na polach przed Mikołowem
A march on the fields of Mikołów
Kolekcja rzeczy zapomnianych
The collection of forgotten things
Dachowce z Bogucic
Roofcats from Bogucice
Elegia o dawnym Ślasku
An elegy about old Silesia
Rynek w Mikołowie
A marketsquare in Mikołów
Zima w Nakle Śląskim
A winter in silesian Naklo
Poranek w Gliwicach
A morning in Gliwice
Sen hrabiego Bellestrema
A dream of count Bellestrem
Melodia o śląskich synagogach
A medley about silesian synagogues.

You may also like

RANDKA Z POPKULTURĄ (A DATE WITH POP CULTURE)
2016
GWIEZDNE WOJNY PO ŚLĄSKU (SILESIAN STAR WARS)
2015
NIKISZOWIEC
2015
AEROTRAMY (AIRTAMS)
2015
INDIALUCIA
2014
OBRAZKI Z CZARNEGO OGRODU
2015
10 lat z akwarelą (10 years with watercolour)
2015
Miasto Kopernika (The city of Copernicus)
2015
OBRAZKI ZE ŚLĄSKA IV (PICTURES FROM SILESIA IV)
2016
DZIENNIK PODRÓŻY NA SYCYLIĘ (A journal from Sicily)
2015
Back to Top