Marzec na polach przed Mikołowem
A march on the fields of Mikołów
Kolekcja rzeczy zapomnianych
The collection of forgotten things
Dachowce z Bogucic
Roofcats from Bogucice
Elegia o dawnym Ślasku
An elegy about old Silesia
Rynek w Mikołowie
A marketsquare in Mikołów
Zima w Nakle Śląskim
A winter in silesian Naklo
Poranek w Gliwicach
A morning in Gliwice
Sen hrabiego Bellestrema
A dream of count Bellestrem
Melodia o śląskich synagogach
A medley about silesian synagogues.

You may also like

Back to Top