Marzec na polach przed Mikołowem
A march on the fields of Mikołów
Kolekcja rzeczy zapomnianych
The collection of forgotten things
Dachowce z Bogucic
Roofcats from Bogucice
Elegia o dawnym Ślasku
An elegy about old Silesia
Rynek w Mikołowie
A marketsquare in Mikołów
Zima w Nakle Śląskim
A winter in silesian Naklo
Poranek w Gliwicach
A morning in Gliwice
Sen hrabiego Bellestrema
A dream of count Bellestrem
Melodia o śląskich synagogach
A medley about silesian synagogues.

You may also like

BIESZCZADZKIE ANIOŁY (ANGELS FROM BIESZCZADY MOUNTAINS)
2016
BARCELONA
2016
OBRAZKI ZE ŚLĄSKA II (PICTURES FROM SILESIA II)
2015
Miasto Kopernika (The city of Copernicus)
2015
OBRAZKI ZE ŚLĄSKA III (PICTURES FROM SILESIA III)
2015
AEROTRAMY (AIRTAMS)
2016
OBRAZKI ZE ŚLĄSKA IV (PICTURES FROM SILESIA IV)
2016
NIKISZOWIEC
2015
PEJZAŻ MIEJSKI Z TRAMWAJEM (A CITYSCAPE WITH A TRAM)
2015
DZIENNIK PODRÓŻY NA SYCYLIĘ (A journal from Sicily)
2017
Back to Top