Na rynku w Katowicach
On the marketsquare in Katowice
Na ulicy Kośiuszki w Katowicach
On Kościuszki Street in Katowice
6 w Chorzowie
No.6 in Chorzów
11 na 3 maja w Katowicach
No.11 on 3rd of May Street in Katowice
11 na katowickim rynku
Tram no.11 on the marketsquare in Katowice
Ulica 3 maja w czerwieni
3 maja Street in red
Lot na ulicą 3 maja
A flight over 3 maja Street
W Zabrzu
Ostatni tramwaj do Gliwic
A last tram to Gliwice
Na ulicy Kochanowskiego
On the Kochanowskiego Street

You may also like

Back to Top