ŚLĄZACY (PEOPLE FROM SILESIA)

Cykl akwarel poświęcona ludziom-symbolom pochodzącym z Górnego Śląska. Series of watercolour with peope-symbols from Upper Silesia.

Kto ty jesteś?
Who are you?
Święty Jacek Odrowąż
St. Hiacynthus from Poland

You may also like

PEJZAŻ MIEJSKI Z TRAMWAJEM (A CITYSCAPE WITH A TRAM)
2015
OBRAZKI ZE ŚLĄSKA I (PICTURES FROM SILESIA I)
2015
Miasto Kopernika (The city of Copernicus)
2015
RANDKA Z POPKULTURĄ (A DATE WITH POP CULTURE)
2016
NIKISZOWIEC
2015
DZIENNIK PODRÓŻY NA SYCYLIĘ (A journal from Sicily)
2015
WIEŻE CIŚNIEŃ (WATERTOWERS)
2015
INDIALUCIA
2014
OBRAZKI Z CZARNEGO OGRODU
2015
OBRAZKI ZE ŚLĄSKA III (PICTURES FROM SILESIA III)
2015
Back to Top