ŚLĄZACY (PEOPLE FROM SILESIA)

Cykl akwarel poświęcona ludziom-symbolom pochodzącym z Górnego Śląska. Series of watercolour with peope-symbols from Upper Silesia.

Kto ty jesteś?
Who are you?
Święty Jacek Odrowąż
St. Hiacynthus from Poland

You may also like

GWIEZDNE WOJNY PO ŚLĄSKU (SILESIAN STAR WARS)
2015
10 lat z akwarelą (10 years with watercolour)
2016
INDIALUCIA
2014
OBRAZKI ZE ŚLĄSKA III (PICTURES FROM SILESIA III)
2015
BARCELONA
2016
RANDKA Z POPKULTURĄ (A DATE WITH POP CULTURE)
2016
NIKISZOWIEC
2015
Miasto Kopernika (The city of Copernicus)
2015
PEJZAŻ MIEJSKI Z TRAMWAJEM (A CITYSCAPE WITH A TRAM)
2015
WIEŻE CIŚNIEŃ (WATERTOWERS)
2015
Back to Top