Wystawy/Exhibitions

TRWAJĄCE/CURRENT EXHIBITIONS
EWOLUCJA - wystawa zbiorowa (Evolution - Group Exhibiton)
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ DAGMA ART - Katowice
6-17.III.2017
https://dagmaart.com/

Back to Top