BEBOKI to straszki ô kerych możecie se poczytać we ślōnskiyj demonologie. Wynokwiły je downo tymu nasze starziki, coby straszyć nimi bajtli, coby te były słuchliwe. Jo tak jednak miarkują, co prowda je tako, co te małe pierōnki same sie wynokwiły czorno legynda ino po to, coby ludzie sie ich bali i dowali im świynty pokój. 

BEBOKS are creatures deriving from the Silesian demonology. They were made up by Silesian parents a long time ago in order to frighten their kids and make them obedient. However, in my opinion, the truth is that they are inconspicuous and really friendly creatures, who invented the black legend themselves to frighten people and thus be left alone.

BEBOKI to stworzenia pochodzące ze śląskiej demonologii. Zostały wymyślone dawno temu przez śląskich rodziców po to, żeby straszyć nimi dzieci i zmuszać je do posłuszeństwa. Moim zdaniem, prawda jest jednak taka, że to niepozorne i wielce sympatyczne stworzenia, same wymyśliły sobie czarną legendę, tylko po to, żeby ludzie się ich bali, dając im tym samym święty spokój."

You may also like

Back to Top