Pełnia na Borkach
(The Fullmoon on Borki)
Zimowa pełnia na Uthemannie
(The Winter Fulmoon on the Uthemann)
Sen Erwina
(The Erwin's Room)
Kościół na Nikiszu I
(The Church in Nikiszowiec I)
Kościół na Nikiszu III
(The Church in Nikiszowiec III)
Przystanek Zeppelinowy Gliwice-Kopalnia
(The Zeppelin Stop "Gliwice-the Coalmine")
Elektrociepłownia Szombierki
(The Power Plant Szombierki)
Wieża ciśnień w Giszowcu
(The Watertower in Giszowiec)
Dziambel z Utymanna
(The Sparrow from the Uthemann's Metalwork)
Muzeum Powstań Śląskich
(The Silesian Uprisings Museum)
Willa dyrektora kopalni
(The Coalime Director's Villa)
Landszaft giszowiecki z piekarniokami i babami od Gawlika
(The Landscape from Giszowiec with Bread Ovens and Women from Ewald Gawlik's Paintings)
Sprzedawca marzeń w Giszowcu
(The Dream Seller in Giszowiec)
"Balkan" na Carmerze
("The Balkan" train on the Mining Shaft "Carmer")
Emil, Anton i Georg idą do Byfyja
(Emil, Anton and Georg are going to Byfyj"
Poczta w Nikiszowcu
(The Post Office in Nikiszowiec)
Hotel Atlas - Berlin
Popiór w Rokitnicy
(The Popiór in Rokitnica)
Listopad w Giszowcu
The November in Giszowiec
Cechownia na "Rozbarku"
The Pithead of the "Rozbark" Coalmine
Drzwi na ulicy Kilińskiego
The Door from the Kilińskiego Street
Jesień w Giszowcu
An Autumn in Giszowiec
Bebokowo ucieczka z atelier
The Bebok's Escape from the Atelier

You may also like

Back to Top