Anioł wędrowiec
(The wandering Angel)
CK Anioł
(The Austrian-Hungarian Angel)
Anioł Starozakonny
(The Jewish Angel)
Anioły z Hoszowa
(Angels from Hoszów)
Anioł Zimowy - Smolnik
(The winter Angel - Smolnik)
Anioł pasterski
(The shepard Angel)
Anioł deszczowy - Równia
(The raining Angel - Równia)
Anioł zasłuchany - Wołosate
(The Listened Angel - Wołosate)
 
Anioł kolejowy
Anioły jesienne
(Autumn Angels)

You may also like

Back to Top