Anioł wędrowiec
(The wandering Angel)
CK Anioł
(The Austrian-Hungarian Angel)
Anioł Starozakonny
(The Jewish Angel)
Anioły z Hoszowa
(Angels from Hoszów)
Anioł Zimowy - Smolnik
(The winter Angel - Smolnik)
Anioł pasterski
(The shepard Angel)
Anioł deszczowy - Równia
(The raining Angel - Równia)
Anioł zasłuchany - Wołosate
(The Listened Angel - Wołosate)
 
Anioł kolejowy
Anioły jesienne
(Autumn Angels)

You may also like

DZIENNIK PODRÓŻY NA SYCYLIĘ (A journal from Sicily)
2017
IMPRESJE WĘGIERSKIE (HUNGARIAN IMPRESSIONS)
2015
INDIALUCIA
2014
BARCELONA
2016
Miasto Kopernika (The city of Copernicus)
2015
AEROTRAMY (AIRTAMS)
2016
RANDKA Z POPKULTURĄ (A DATE WITH POP CULTURE)
2016
GWIEZDNE WOJNY PO ŚLĄSKU (SILESIAN STAR WARS)
2015
WIEŻE CIŚNIEŃ (WATERTOWERS)
2015
NIKISZOWIEC
2015
Back to Top