Widokówka z przeszłości - katowicka synagoga
A postcard from the past - synagogue from Katowice
O czym śnią lwy - akwarela z Bytomia
What lions sleep about - watercolour from Bytom
Deszcz na ulicy Krzywej
A rain on Krzywa Street
Dawno temu na ulicy Mickiewicza
A long time ago on Mickiewicza Street
Deszcze w Imielinie
A rain in Imielin
Imielin
Zanim zbudowano Skarbek
Before the storehouse Skarbek was build
Listopad
The november
Teatr Ateneum
The "Ateneum" theatre
Osiedle Boże Dary
The miner's settlement Boże Dary

You may also like

10 lat z akwarelą (10 years with watercolour)
2016
OBRAZKI ZE ŚLĄSKA I (PICTURES FROM SILESIA I)
2015
NIKISZOWIEC
2015
OBRAZKI Z CZARNEGO OGRODU
2016
IMPRESJE WĘGIERSKIE (HUNGARIAN IMPRESSIONS)
2015
OBRAZKI ZE ŚLĄSKA V (Pictures from Silesia V)
2017
ŚLĄZACY (PEOPLE FROM SILESIA)
2015
BIESZCZADZKIE ANIOŁY (ANGELS FROM BIESZCZADY MOUNTAINS)
2016
GWIEZDNE WOJNY PO ŚLĄSKU (SILESIAN STAR WARS)
2015
PEJZAŻ MIEJSKI Z TRAMWAJEM (A CITYSCAPE WITH A TRAM)
2015
Back to Top