Widokówka z przeszłości - katowicka synagoga
A postcard from the past - synagogue from Katowice
O czym śnią lwy - akwarela z Bytomia
What lions sleep about - watercolour from Bytom
Deszcz na ulicy Krzywej
A rain on Krzywa Street
Dawno temu na ulicy Mickiewicza
A long time ago on Mickiewicza Street
Deszcze w Imielinie
A rain in Imielin
Imielin
Zanim zbudowano Skarbek
Before the storehouse Skarbek was build
Listopad
The november
Teatr Ateneum
The "Ateneum" theatre
Osiedle Boże Dary
The miner's settlement Boże Dary

You may also like

Back to Top