MARZYCIELE - akwarelowe ilustracje do płyty Kwintetu Śląskich Kameralistów oraz Oskara Gomółka z utworami do wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy.

THE DREAMERS - Watercolor illustrations for the album of the Silesian Chamber Musicians Quintet and Oskar Gomóka with songs to poems by Julian Tuwim and Jan Brzechwa.
Klucz
The Key
Lokomotywa
The Locomotive
Wrona i ser
The Crow and the Cheese
Okulary
Glasses
Trudny rachunek
The Dificult Calculus
Żółw
The Turtle
Kotek
The Kitten
Zegarek
The Watch
Marzyciele
The Dreamers
Dyzio Marzyciel
Dyzio the Dreamer
Mucha
The Housefly
Ptasie Plotki
The Bird Gossips
Skakanka
The Jumping Rope
Leń
The Lazybones
Szpak
The Starling

You may also like

Back to Top