Zosia i kot
Sophie and the Cat
Pałac w Dowspudzie
The Palace in Dowspuda
Klasztor w Wigrach
The Monstery in Wigry
Anioł Stróż od Sarmatów
The Guardian Angels of Sarmatians
Cerkiew w Druskiennikach
The Orthodox Church from Druskininkai
Koty monastyrowe - akwarela z Grodna
Monastery Cats - watercolour from Grodno
Wróble z Grodna
Sparrows from Grodno
Narew I
The Narew River I
Narew II
The Narew River II
Burza nad Kiermusami
A Storm over Kiermusy
Wioska bocianów
The Storks Village
Dachy Tykocina I
Tykocin's Roofs I
Dachy Tykocina II
Tykocin's Roofs II
Sprzedawca marzeń z Tykocina
The Dreams Seller from Tykocin
Synagoga w Tykocinie
The Synagogue in Tykocin
Ikona z monasterem w Supraślu
The Ikon with Monastery in Supraścl
Akwarela z żubrem
The watercolour with Aurochs
Cerkiew w Trześciance
An Orthodox Church in Trześcianka
Wiatrak - Koryciski
The Windmill - Koryciski
Grabarka
Święci z Grabarki
Saints from Grabarka

You may also like

Back to Top