GRAF ZEPPELIN W GLIWICACH
The Graf Zeppelin in Gliwice
MOPLIK
The moped
SZOLKA TYJU
The Glass of Tea
PONAD GLIWICAMI
Flight over Gliwice
MOPLIKIYM DO KAUFHAUSU
To Kaufhaus by Moped
WRÓBLE
Sparrows
ŚLĄSKA MONA LISA
The Silesian Mona Lisa
GKW - stacja Bytom
GKW - narrow track railway station Bytom
DWIE WIEŻE Z SZOPIENIC
Two Towers from Szopienice
LANDSZAFT ZE FURGAJONCYM ŻELOZKIYM
The Lanscape with Flying Iron
IMPRESJA NA TEMAT ULICY MICKIEWICZA
The Impression about Mickiewicza Street
ULICA CZECHOWA
Czechowa Street

You may also like

Back to Top