Pierwsze grzeszki
(first little sins)
Przed Teatrem Śląskim 
In front of Silesian Theatre
Historia pewnej kałuży
A story of some pool
Sprzedawca marzeń w Chorzowie
A dreams seller in Chorzów
Hotel Admiral Palast
The Admiral Palast Hotel
 
Przeprowadzka - akwarela z Mikołowa
The removal - watercolour from Mikołów
Po drugiej stronie drzwi
On the other side of the door
Starka przy żelaźnioku
An old women the stove
Bajtel i burza
Cisnom baby do Piekor
On the road to Piekary
Hanek i jego gołębie
Hanek and his pigeons 

You may also like

Back to Top