OSTOW AUTO - FURGEJ LUFTBANOM
LEAVE THE CAR AND FLY BY THE AIRTRAM
akwarele z wystawy
watercolors from exhibition
Ostow auto - furgej luftbanom (Katowice)
Leave the Car and Fly by the Airtram (Katowice)
Nad Chorzowem
(Over the Chorzów)
Aerotramy nad Dąbrową Górniczą
(Aitrams over Dąbrowa Górnicza)
Luftbany na hołdzie we Berszachcie
(Aitrams over the Pile in Berszacht)
Aerotram "22" nad Czeladzią
(The Aitram no. 22 over Czeladź)
Luftbana w Lipinach
(The Airtram in Lipiny)
Aerotramy w Sosnowcu
(Airtrams in Sosnowiec)
Akwarela z aerotramem i garbusem
(The Watercolor with Aitram and VW Garbi)
Pałac Donnersmacków w Siemianowicach
(Donnersmarck's Palace in Siemianowice)
Luftbanom se fugrom na szychta
(I'm flying to the work by the airtram)
Luftbanom se wracom z roboty...
(I'm going back from work by the aitram)

Furganie we luftbanie we Bytomiu
(The Flying in Airtram in Bytom)
Legendiarny nocny aerotram
(Legendiary Nigth Airtram)
Pejzaż miejski z widokiem na aerotramy i palmy (Katowice)
The Cityscape with the View on Aitrams and Palms (Katowice)
Aerotram apokaliptyczny (Szombierki)
The Apocaliptic Airtram (Szombierki)
Luftbany trocha podług Chełmońskiego (Katowice)
Aitrams inspired a little bit by Chełmoński (Katowice)
Pierwszy wrocławski aerotram
The First Airtram in Wrocław
Aerotram w Dreźnie
The Airtram in Dresden
Zafurgownia luftbanowo
Airtrams - Headquater
Tyski aerotram piwny
The Beer Aitram from Tychy
Aerotram na Żwirki i Wigury (Katowice)
The Aitrem on the Żwirki and Wigury Street (Katowice)
Przylot na katowicki rynek
(The Arrival on the Marketsquare in Katowice)

You may also like

Back to Top